8.2.2012

חקירות פרטיות: בכספת סודות רבים – לא רק כסף ומזומניםההפתעות הצפונות במהלך פעילות בחקירות עולות לעיתים על כל דמיון.
באחת מהחקירות פרטיות היותר מורכבות ורגישות אשר ביצע משרד חקירות גיורא קציר, חקרנו פרשייה של גניבה מתוך כספת בבית אבי משפחה ירושלמית מושרשת, גניבה שהתבצעה לאחר פטירת האם.
מן הסתם, התמקדה החקירה בקרב בני משפחה – מספר אחים בוגרים, בני משפחותיהם וסביבתם הקרובה,
לא היו כל סימני פריצה לבית, הכספת הייתה מוסווית ומוסלקת, מיקומה ידוע רק לחלק מבאי הבית, ולא היה ספק בכך שהיא רוקנה מתכולתה על ידי מי מבני המשפחה או המקורבים אליהם.
מזמין החקירה היה הבכור מבין האחים.
במהלך החקירה נחקרו האב הקשיש, 3 האחים ושתי האחיות, בני משפחותיהם, וכמה מידידי המשפחה שהיו בני בית במקום.
החקירות היו רגישות, לעיתים בעייתיות מפאת רגישות העניין, ולא רק בשל סמיכותן אל האירוע הטראגי של מות האם, אהובת המשפחה, אלא (במיוחד) לאחר שהבנו כי אנו חושפים ומגרדים פצעים כואבים וישנים של רבים מבני המשפחה.
במהלך החקירה נחשפנו לא רק אל תולדות המשפחה הצבעונית והמעניינת, אלא, ובעיקר, למערכת יחסים מסובכת בה מעורבים כל הילדים ובני\בנות הזוג שלהם במאבק גלוי על כספי הירושה בעקבות מות האם, ובהיות (עדיין) אבי המשפחה חי, נושם ובועט...
כל הממצאים והראיות הובילו לכיוון אחד, מפתיע ככל שיהיה אך כמעט וודאי – מזמין החקירה הוא זה ש"ניקה" את הכספת, שהכילה כסף רב (מאות אלפי שקלים במזומנים ובמטבע זר) ותכשיטים יקרים, על רקע חשש מנישולו מהירושה.
משחשפנו בפניו (והרי הוא הלקוח – הוא זה שהזמין את החקירה הפרטית) את ממצאינו ומסקנתנו הבלתי מתפשרת, נתן לנו להבין שאכן הצלחנו לחשוף את האמת, ביקש שנמנע מלערוך דוח כתוב ומסודר, כמקובל, ולמעשה (כך הוברר לנו בדיעבד) הוא השיג את מטרתו בכך שבהיותו מזמין החקירה, ניקה עצמו בפני בני משפחתו מכל חשד אפשרי...
והיה כבר מי שאמר לי, לאחר ששמע ממני את סיפור המעשה, שמדובר בחומר מעולה לתסריט הוליוודי... ואולי תורכי  או הודי...
(יום אחד אולי עוד ארים את הכפפה...)

21.1.2012

חוקר פרטי – למה זה טוב ולמי זה מיועד ?


ענף החקירות הפרטיות מפוקח על ידי משרד המשפטים ומחייב רישיון לעסוק במקצוע.
חוקר פרטי אינו רשאי לבצע חקירה מול לקוח ועליו לעבוד במשרד חקירות.
מומלץ לכל לקוח אפשרי לבחון ולבדוק קיומו של רישיון מטעם משרד המשפטים לעסוק במקצוע.

להלן תחומי העיסוק ובאילו מקומות יכולים אנו, החוקרים הפרטיים, לסייע:

בתחום האזרחי \ מסחרי

משרד החקירות עומד לשירותו של בעל עסק – חברה גדולה או קטנה כאחת, כמו גם עסק פרטי, לצורך השגת מודיעין, מידע וראיות העשויות לשמש בסיס לקבלת החלטות הרות גורל לקיומו והצלחתו של העסק.
משרד החקירות עומד לרשות בעל העסק במאבק בהונאות, בין מבית ובין מחוץ.
ניתן לזהות מעשי הונאות מרובים במשק, בתקופות שגשוג וצמיחה, כמו גם בעתות שפל.

לא פחות חשובה מכך היא פעולת המניעה.
בכל עת חשוב לנסות ולצמצם את התופעה של הונאות בפעולות מניעה מוקדמות באמצעות חקירה פרטית לסינון ובדיקה של הגורמים עמם קשור בית העסק, עובדים וספקים כאחד.

חקירות כלכליות
תחום נוסף הוא תחום החקירות הכלכליות, הנועד בעיקר לאיתור חייבים, נכסים והון עליו נין להניח יד משפטית במהלך עימות.
חקירות אלה אופייניות לשוק בתנאי מצוקה ומשבר.
תקופות משבר מאופיינות לרוב בתופעות של חוסר יכולת לגבות חובות מחייבים, ניסיונות הונאה אף של אנשים "נורמטיביים" שנקלעו למצוקה כספית - תופעות כמו מצב ביש בו אין לחייב אמצעים להחזר החוב, מעסיק המגלה כי העובד הנאמן מעל בכספיו, ספק המגלה כי הלקוח אינו מסוגל לשלם בעבור הסחורה או השירותים שסיפק לו, בעל נכס שמצא את הנכס שהשכיר עתיר נזקים - כולן תופעות מוכרות למשרדי חקירות רבים.

במצב של משק במשבר מתרבים מעשי ההונאות והניסיונות להרוויח "כסף קל".
חברות הביטוח יכולות לספר זאת יותר מכולן.
משרדי החקירות אמונים לתת מענה בעתות אלו לתופעות מסוג זה ולא רק לחשוף אותן, אלא גם לבצע את כל האפשר על מנת לאתר רכוש ונכסים לצרכי עיקול.

חקירות נזיקין
תחום הנזיקין מעסיק לרוב את משרדי החקירות בשרות חברות הביטוח, לברור מקרי נזק, הן נזקי רכוש והן נזקי גוף, הן באשר לחבות והן באשר לגובה הנזק.
יש ולעיתים עולה החשיבות לגורמים פרטיים (גם בעת עימות מול חברות הביטוח) לשכור שירותי משרד חקירות לצורך השגת ראיות שישמשו לעת הצורך.

חקירות הפחתת פחת
תחום נוסף הנושק לתחום האבטחה (אבטחה פיזית ואבטחת מידע) הינו בפעילות להפחתת פחת - פעילות מניעתית כנגד גניבות והונאות, בדרך של לימוד וניתוח העסק על כל מרכיביו, איתור נקודות התורפה, מעקב אחר בעלי תפקידים חשודים, התקנת והטמעת נהלי עבודה תקינים וכיו"ב.
במסגרת זו מתבצעת גם פעילות "לקוח סמוי", הן לצורך בחינת מערכי העסק, וכפועל לוואי מתבצע בירור ועמידה על טיב השרות הניתן על ידי העובדים בעסק.

חקירות בתחום האישי
משרד חקירות פועל בתחום האישי להשיג ראיות וממצאים, בין אם לצורך קבלת החלטות על המשך הדרך המשותפת בין בני זוג, ובין אם במסגרת מאבק משפטי ביניהם.
במישור האישי מוכרים סכסוכים ומאבקים בין בני זוג הנובעים ממצוקות כלכליות, המספקים חומר בעירה עוצמתי למערכת זוגיות כושלת.
משרד חקירות יכול ומסוגל להגיע לחקר האמת ולהעלות ראיות שיספקו תחמושת חשובה בעימות המשפטי.
כמו כן עומד החוקר לרשות הורים המגלים התעניינות במעשי ילדיהם (בעיקר בתקופת נערותם) ומעוניינים להבהיר עם מי הם מתרועעים, מהם עיסוקיהם ואופי פעילותם.
לא מעט הורים פונים למשרדי חקירות במטרה לקבל פרטים אודות בני הזוג העתידיים של ילדיהם – חקירות אלו נעשות בצורה הדיסקרטית ביותר, לרוב ללא ידיעת הילדים.

חקירות מחשב
בימים טרופים אלה בהם אנו נתקלים בעבירות סייבר על ימין ושמאל, כדאי לדעת שמשרדי חקירות יכולים לעמוד לשרות כל הנזקק להגנות בתחום זה.
מעשי הסתה והפצת שטנה, פדופיליה ופגיעה בילדים, גניבה, מרמה ועבירות הונאה ברשת האינטרנט הם חלק מהתופעות שתחום חקירות המחשב מתמודד עמו, ומומחי המחשב המועסקים על ידי משרדי החקירות מתמודדים עמם.
עיקר הפעילות הינה במקרים בהם בעל המחשב הוא קורבן או יעד תקיפה.
במקרים אלה ניתן לחשוף חדירות לחומר מחשב, שימוש על ידי מי שאינם מורשים, איתור סוסים טרויאניים וכיו"ב.
כמו כן עוסקים המומחים בשחזור חומר מחשב ואיתור מידע שנמחק, בין אם בזדון ובין אם בשוגג.


שירותים משפטיים
במסגרת השירותים המשפטיים שמספקים משרדי החקירות ניתן למנות:
איתורים ומסירות אישיות.
ביצוע הקלטות ותמלילים.
ניתוח והשוואת קול.
ניתוח והשוואת כתבי יד.
בדיקות מז"פ.
בדיקות פוליגרף.

ולסיכום – כמו המפקד שאינו יוצא לקרב ללא איש המודיעין הלוחש באוזנו ומזין אותו במידע, כך הפרקליט הנעזר באיש החקירות לצורך מידע העשוי לקבוע את גורל התיק בו הוא מטפל. 

מאמר זה נכתב ע"י גיורא קציר, חוקר פרטי בעל וותק של מעל 30 שנה בתחום, בעל משרד חקירות הפועל בכל רחבי הארץ.

.למידע נוסף:  www.gkzr.co.il

10.1.2012

משרד חקירות: העו"ד מקובנטרי והאמת העירומה (לא של ליידי גודייבה)

העיר קובנטרי במרכז אנגליה ידועה כעירה של ליידי גודייבה, אשר רכבה עירומה על סוסה, על מנת לשכנע את בעלה, שליט העיר, להקל במיסי התושבים.
אני הגעתי לעיר זו לא על מנת לחפש ליידי עירומה, אלא עו"ד ערמומי אשר היה שותף בהונאת חברת ביטוח באחת מהתביעות הגדולות המוכרות בענף.
סיפור המעשה מתחיל בשני צעירים בגיל ה- 25 פחות או יותר, תושבי אחד הכפרים בצפון הארץ (אחד מהם הוא אותו עו"ד אשר למד בקובנטרי והיה בארץ בחופשת מולדת) אשר חזרו מבילוי בשעת בוקר מוקדמת, התהפכו עם רכבם ב"תאונה עצמית" והנהג נותר משותק מהמותן ומטה כתוצאה מכך.
אלא מאי – לשני יושבי הרכב, לרבות הנהג, לא היה רישיון נהיגה בתוקף.
מה עושים? רוצה הגורל ומזמן אל הרכב ההפוך והמעלה עשן נהג משאית מכפר סמוך לכפרם של השניים, המכיר את המשפחות (מפאת הרגישות וצנעת הפרט אמנע מפרטים מזהים).
לאחר שהלה הצליח לחלץ את השניים מהרכב, מבעד לחלון הגג, ולאחר שזימן אמבולנס למקום, הוא התבקש לנסוע לבית המשפחה, להעיר את אחד האחים הצעירים של הנהג, לשלוח אותו לבית החולים במטרה שידווח על עצמו כמי שנהג ברכב באותה תאונה.
וכך היה.
סיפורו של הנהג המתחזה, הזוי ככל שנשמע, היה כי לאחר התאונה נכנס להלם, חילץ עצמו מבעד לחלון הגג, תפש טרמפ לביתו ונכנס למיטתו, מתחת לשמיכה העבה, כל זאת על מנת שאביו לא יכעס עליו ולא יבוא אליו בטענה על התאונה לה הוא גרם כביכול.   
הסיפור "הרשמי" והתפור בין המעורבים הציג, אם כך,  3 נוסעים ברכב, נהג עם רישיון תקף (שלא נחבל כלל וכלל, למרבית הפלא) ואירוע קשה שבסיומו נותר אחד הנוסעים משותק בשתי רגליו – תביעה בסדר גודל של כמה מיליוני שקלים טובים.
כאשר התקבלה בקשה במשרד חקירות לחקור את המקרה ולברר אמינות האירוע, לא היו ידועים לנו פרטים אלו, כמובן.
במהלך חקירה פרטית מעמיקה, מקיפה ומפורטת, עלה המידע הזה - אולם לא מפי נוסעי הרכב, אלא מתושבים שונים בכפר שידעו את הסיפור האמיתי.
בין נוסעי הרכב נוצר קשר של שתיקה ואיש מהם לא חשף את האמת.
המשימה שלנו הייתה להפוך את המידע שעלה והצביע על תאונה שנגרמה עם נהג ללא רישיון, לראיות של ממש, שכן אין חברת הביטוח צריכה לשאת בתוצאות תאונה כאשר להגה המכונית עולה נהג חסר רישיון או בעל רישיון שאינו תקף.
לצורך זה, ולאחר שכל החקירות הנרחבות בארץ לא הביאו לתוצאות המיוחלות, נשלח חוקר סמוי לקובנטרי, על מנת להתיידד עם העו"ד (אז הוא היה בשנתו האחרונה ללימודים שם), לצאת עמו לפאב בערבים, מתוך תקווה והנחה שכטוב ליבו בבירה – אולי יפתח את חרצובות לבו.
משלא עלה הדבר, יצאתי לחקור אותו בגלוי, תוך כדי תכנון תרגיל מוכר וידוע (לחוקרים) ולפיו נוכח החוקר הסמוי במהלך החקירה, ולאחר שקיבלתי לפתע שיחה דחופה מהארץ ונאלצתי לצאת מהחדר, שאל החוקר וברר עם העד מה פשר העניין ומהי חשיבות הדברים שלשמם נשלח חוקר מהארץ לאנגליה. . .
האם התרגיל עזר ? האם הוא פתר את התעלומה ?
    
 על כך בפוסט הבא...

1.1.2012

חקירות אישות: בגידה כפולה ומכופלת


חשדו של הבעל בפעילותה המוזרה של אשתו, לאחרונה, הביאה אותו להתייעץ במשרדנו – משרד חקירות פרטיות.
הבעל פרש בפנינו את מערכת היחסים בינו לבין אשתו המשתרעת על פני 15 שנים, 3 ילדים, קריירה מוצלחת של הבעל וחיי נוחות ורווחה של האישה, לצד עבודתה כמורה.
הסימנים המטרידים שהעלה בפנינו, שהתריעו בפניו על כי אשתו אינה כתמול שלשום, עוררו גם אצלנו רושם שמשהו עובר על האישה, אם כי לא ניתן היה להניח את האצבע ולהצביע על פעילות כזו או אחרת שתבסס את החשד.
אפשרויות רבות עלו במהלך ברור זה, כאשר אחת מהן הייתה, איך לא, כי האישה בוגדת בו.
יחד עם הבעל (שהוא למזלו, ולמזלנו, עתיר אמצעים) הצענו ותכננו פעילות חקירה פרטית שתאפשר לבחון ולגלות מעשיה של האישה.
התוכנית הייתה לקיים חופשה משפחתית בה יציע לאשתו שיסעו עם שלושת ילדיהם לבית מלון באילת.
היה ברור לנו מראש שתגובתה של האישה תהא כי היא אינה מעוניינת להצטרף אליהם משום שהיא מעדיפה לנצל את הזמן לעצמה ולטובתה בדרך אחרת.
כמובן שהבעל לא ניסה לשכנע את האישה אחרת.
מועד החופשה הגיע ואנו נערכנו לבצע מעקב אחר האישה, אשר סיפרה לבעלה ערב קודם כי היא אולי "תיתן קפיצה קטנה לחו"ל" בשעה שהוא וילדיהם נופשים במלון בדרום הארץ.
במהלך המעקב, אשר לאור האפשרות של "קפיצה קטנה לחו"ל" היה מורכב ובעייתי, אך הצלחנו לבצעו בהצלחה, הוברר לנו כי לא חו"ל ולא חולון היו בראשה של האישה, כי אם חופשה פרטית נפרדת עם בת זוג!
ואכן, המעקב אחר האישה גילה לנו כי במקביל למועד החופשה של הבעל והילדים, היא יצאה לנופש במלון יוקרתי, הרחק מזה בו שהו בעלה והילדים, אך לא לבד.
חקירתנו העלתה ממצאים המצביעים על כך שהאישה מנהלת מערכת יחסים אינטימית עם חברה, צעירה ממנה (המוכרת לבעל כ"ידידה" וכחברת המשפחה).
הבעל \ הלקוח לא העלה על דעתו, לאחר שקיבלת את ממצאי החקירה הפרטית, את האפשרות שאשתו תבגוד בו עם בת זוג.
ההלם, ההפתעה והפגיעה באגו הגברי היו כבדים הרבה מכפי שיכולים היו להיות, לו היה מתגלה לו כי הבגידה היא "שגרתית" ולאשתו יש מאהב ממין זכר.
הבעל, האוהב את אשתו, ככל שהתברר לו גם לאחר גילוי הפרטים הללו, לא נקט בשום צעד שיחשוף בפני אשתו את הידוע לו, והוא ממתין ומחכה לה שתחזור רגשית אל בין זרועותיו.
מה אם כן עדיף לבן זוג אוהב ? לדעת או לא לדעת כל הקורה עם בן הזוג ?
(מפאת שמירת הסודיות וזהות הלקוח, הוסוו פרטים רבים הקשורים לחקירה זו).